Historie a přírodní podmínky

Arboretum bylo založeno v roce 2014.
V minulosti bylo území využíváno jako pole.

Jak vzniklo MAMZ IRIS?

Tak takto to zde vypadalo kolem roku 1936

Všechno začalo myšlenkou, že našem Kácovu chybí zeleň a odborná péče o ni.. Či snad bylo podnětem vzniku IRIS uvědomění, že ničíme naši krásnou zemi bezduchými stavbami v našem okolí i v našich duších a zapomínáme na soulad s krajinou, rostlinami a zvířaty? Či pouze zahradnickou láskou ke stromům a snahou o komunikaci s ostatními lidmi a bytostmi skrze tichou sílu srdce namísto přemíry slov a reklamních bilboardů? Či láskou k Bohu, který postupuje vším životem bez potřeby uznání či hodnocení?

Ať už najdeme jakoukoliv odpověď, tak jsme začali výběrem pozemků. Zvoleny byly dva svažité pozemky s krásným výhledem do okolní krajiny. Místo bylo vybráno i s ohledem na snadnou dostupnost po místní komunikaci z obce i od silnice Vlašim – Kolín.

Oba pozemky byly původně využívány jako pole a následně jako louky. Ve spodní části pozemků byla zavezena skládka ze 70.let minulého století.

Historie v bodech

2006 nákup pozemku p.č. 2191, výsadba prvních dřevin – duby ořešák, javor ginnala na severním okraji, vysvěcení přilehlého křížku
2006-2009 výsadba vlhkomilné skupiny u silnice nad křížkem – vrba jíva, břízy
2010 nákup pozemku p.č. 2193
2011 začátek projektové přípravy
2012 zahájení výsadeb keltského stromoskopu
2013 navázání spolupráce s odbornými školami, založení sbírky kosatců sibiřských – 30cv.
2014 terénní modelace, vytyčení a výstavba středů kamenných sluncí, založení tradice svatojánských ohňů, 21.9.2014 křest IRIS -Miniarnoreta a meditační zahrady Kácov
2015 výstavba části paprsků kamenných sluncí, v červnu akce pro ZŠ Kácov 8. a 9. třída – výsadby, tvorba oplocenek, příprava terénu
křest 21.9.2014
2016 v únoru přednáška o arboretu na gymnáziu Vlašim, průběžně probíhají výsadby dřevin a péče o ně